-1,700,000 
19,000,000  17,300,000 
-500,000 
22,000,000  21,500,000 
-1,200,000 
15,000,000  13,800,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất