Ứng dụng bảng tương tác vào dạy học

Học sinh rất thích thú khi được học với bảng tương tác Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động dạy và học

Trường học thông minh: Sẽ tạo năng lượng tích cực cho người học

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kiến thức, kỹ năng của người lao động mà doanh nghiệp đòi hỏi, một số trường nghề

Trải nghiệm lớp học thông minh

Chuyển đổi kỹ thuật số lớp học để khuyến khích tương tác Cải thiện việc học của học sinh với trải nghiệm trong lớp học

Lớp học thông minh – Mô hình giáo dục tương lai

Một trong những lợi ích của lớp học thông minh mang lại đó là sự tương tác giữa thầy và trò, tăng khả năng tư

Tầm quan trọng của phòng học tiếng Anh hiện đại

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả dạy và học tiếng Anh

Liên hệ